W dniu 2 września 2021 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Andrychowie odbyło się posiedzenie
Komisji Jury konkursu  na projekt graficzny logo dla biblioteki w Andrychowie.

 W skład Komisji weszli:

  1. Sylwia Błasiak – przewodniczący
  2. Marek Nycz – członek
  3. Anna Płonka – członek
  4. Barbara Kryta – członek

Jury dokonało oceny prac biorąc pod uwagę:

  1. Kojarzenie loga z MBP w Andrychowie i  usługami.
  2. Łatwość w  rozpoznawaniu.
  3. Łatwość w zapamiętaniu
  4. Oddziaływanie Loga jako symbolu biblbioteki.

Jury dokonało analizy prac konkursowych i wybrało pracę pana Michała Mikitiuka

Poniżej prezentujemy zwycięskie logo.