Regulamin akcji „Wymiana książek w MBP Andrychów”

 • Organizatorem akcji jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie.
 • Wymiana książek odbywa się 16 maja w godzinach 15:30-17:30.
 • Udział w akcji jest dobrowolny i bezpłatny.
 • W akcji mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Osoby poniżej 18. roku życia mogą uczestniczyć
  w akcji w obecności opiekuna lub po przedstawieniu zgody od opiekuna na piśmie (z podaną ilością wymienianych książek).
 • Podczas akcji można wymienić w sumie od 1 do 10 książek z literatury pięknej, literatury popularnonaukowej lub literatury dla dzieci i młodzieży.
 • Książki przyniesione w celu udziału w akcji są przeznaczone wyłącznie do wymiany.
 • Wymiana odbywa się na zasadzie 1 książka za 1 książkę.
 • Wymiana nie obejmuje podręczników szkolnych i akademickich.
 • Do wymiany należy przeznaczyć książki niezniszczone.
 • Osoba chcąca wziąć udział w akcji i wymienić książki, zgłasza się do dyżurującego nieopodal bibliotekarza, który decyduje o przyjęciu książek do wymiany.
 • Jeśli uczestnik zrezygnuje z wymiany, może zabrać swoje książki (o ile nie zostały już wybrane przez innego uczestnika wymiany). Książki pozostawione po wymianie pozostają w dyspozycji MBP Andrychów.
 • Uczestnictwo w wymianie książek jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykonywanie fotografii, które będą następnie publikowane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych MBP Andrychów.