Regulamin konkursu na opowiadanie fantastyczne dla młodzieży „Równoległe światy”

  1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie.
  2. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy IV-VIII)
     i ponadpodstawowych (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda opiekuna, wzór zamieszczony w zał. 1-3).
  3. Celem konkursu jest napisanie przez uczestników opowiadania z gatunku fantastyki. Tematem przewodnim tekstów jest poszukiwanie tożsamości. Prace konkursowe powinny liczyć maksymalnie 10 stron, pisanych czcionką Times New Roman, rozmiar: 12, z interlinią 1,5.
  4. Uczestnicy przysyłają prace na adres e-mail udostepnianie@biblioteka.andrychow.eu lub przynoszą je bezpośrednio do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie (ul. Krakowska 74).  W tytule wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska autora.
  5. Konkurs trwa od 28 czerwca 2023 r. do 30 września 2023 r.
  6. Ogłoszenie wyników nastąpi 20 października 2023 r. Nagrody przyznane zostaną w 2 kategoriach: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W każdej kategorii jury wybierze 3 prace konkursowe.