Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie
we współdziałaniu z Burmistrzem Andrychowa ogłaszają konkurs na Dziecięcego  Burmistrza.
Temat edycji 2024 „Podróże małe i duże”

Celem konkursu jest wyłonienie dziecka, które w dniu 2 czerwca 2024 roku obejmie stanowisko Dziecięcego Burmistrza w ramach obchodów Dnia Dziecka – Bajkolandia.

I. Format prac konkursowych:
1. Praca plastyczna.
2. Wymagania formalne:
a) Forma pracy: przedstawienie dowolnej atrakcji turystycznej z terenu Gminy Andrychów
b) Technika wykonania: dowolna.
c) Wymiar pracy: praca prezentowana w słoiku (sugerowana pojemność słoika 2l). Słoik powinien zostać opatrzony etykietą z tytułem pracy.
d) Tematyka: praca prezentująca wybrane atrakcje turystyczne Gminy Andrychów.

II. Warunki udziału w konkursie:
– Konkurs jest skierowany do dzieci w wieku 9-12 lat (uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych).
– Pracę należy opisać wg wzoru: imię, nazwisko autora, tel. kontaktowy rodzica/opiekuna.
– Do pracy należy dołączyć podpisaną zgodę na udział w konkursie, zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka/podopiecznego oraz oświadczenie o udziale dziecka w Bajkolandii w przypadku wygranej.

III. Terminy:

Samodzielnie wykonane prace należy składać do 13 maja 2024 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Andrychowie, ul. Krakowska 74 w godz. pon. i pt. od 8.00 do 16.00, wt., śr., czw. od 10.00 do 18.00 oraz sob. od 8.00 do 13.00.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu:

Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komisję Konkursową.
Uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie o terminie i miejscu ogłoszenia wyników.

Ze względu na rangę wydarzenia uprzejmie informujemy, że nie podpisanie przez opiekuna oświadczenia o udziale dziecka w Bajkolandii w przypadku wygranej, skutkować będzie nie przyznaniem jednego z głównych miejsc w konkursie. W przypadku odwołania przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka, które zwyciężyło w konkursie, złożonej uprzednio zgody, bądź w przypadku zaistnienia innych przeszkód uniemożliwiających temu dziecku udział w imprezie, w jego miejsce, jako zwycięzca konkursu, wejdzie kolejne dziecko z listy rezerwowej sporządzonej przez Komisję Konkursową.