Akcja organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. i odbywa się pod honorowym patronatema Pary Prezysenckiej. Jako pierwwszą. Pierwszą a wspólną lekturą  był „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. A następnie dzieła Aleksandra Fredry (2013), „Trylogia” Henryka Sienkiewicza (2014) i  „Lalka” Bolesława Prusa (2015).

W Andrychowie Narodowe Czytanie wspólnie prganizują Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Andrychowie, Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Andrychowie, Zespół Szkół nr 2 im. św. Jadwigi Królowe w Andrychowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna.W tym roku wspónie czytaliśmy „Ballady i Rmanse” Adama Miczkiewicza.

Narodowe Czytanie 2022 – Ballady i Romanse (audycja)

Mickiewiczowskie wersy w „Kotarbinie”