Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie wraz z Radiem Andrychów i Nowinami Andrychowskimi po raz kolejny zapraszają udziału w akcji „Książkobranie”, w której na uczestników czekają nagrody w postaci książek oraz audiobooków.

Aby wziąć udział w „Książkobraniu”:

  1. W kolejnych numerach Nowin Andrychowskich od sierpnia do grudnia znajdować się będą specjalne kupony, które należy wyciąć i zachować.
  2. Na kuponie z danego miesiąca należy wpisać hasło, które zostanie podane podczas audycji poświęconej książkom, emitowanej na antenie Radia Andrychów w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godzinie 11:00.
  3. Po uzbieraniu wszystkich pięciu kuponów z podanymi hasłami należy je dostarczyć do Miejskiej Biblioteki Publicznej do dnia 15 grudnia (w przypadku przesyłek doręczonych liczy się data na stemplu pocztowym). Zgłoszenie powinno być dostarczone w kopercie i zawierać oprócz kuponów również imię, nazwisko oraz numer telefonu osoby biorącej udział w akcji.
  4. Spośród osób, które dostarczą do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie do 15 grudnia uzupełnione kupony wraz ww. danymi zostaną rozlosowane książki oraz audiobooki. Wyniki zostaną ogłoszone w grudniu na antenie Radia Andrychów, na łamach Nowin Andrychowskich, a także na stronach internetowych i profilach w mediach społecznościowych organizatorów.

Zapraszamy!