Miejska  Biblioteka Publiczna w Andrychowie
Adres: ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów
Telefon: 33 875 25 52

Adres e-mail: biblioteka@andrychow.eu

e-PUAP

e-PUAP  /MBPAndrychow/SkrytkaESP.

Redakcja Radia Andrychów i Nowin Andrychowskich
Adres: ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów
(budynek Miejskiej Biblioteki Publicznej)
tel. 33 875 23 13
e-mail: nowiny@andrychow.euradio@andrychow.eu

Marek Nycz – Redaktor Naczelny (666 812 985)
 Anna Płonka – dział reklamy (668 353 879)

Grzegorz Semik – Inspektor Ochrony Danych
kontakt: 33 875 25 52, biblioteka@andrychow.eu