Zapraszamy do udziału w konkurskie

Regulamin konkursu na najpiękniejsze Origami

 1. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie (dalej MBP).
 2. Uczestnikami konkursu mogą być zarówno osoby dorosłe, jak i niepełnoletnie – w takim przypadku wymagana będzie zgoda opiekuna, wzór pisma dostępny jest na stronie MBP).
 3. Praca konkursowa musi być wykonana w technice origami tradycyjne lub modułowe; tematyka jest dowolna.
 4. Jeden uczestnik może dostarczyć wyłącznie jedną pracę konkursową.
 5. Uczestnicy przekazują do MBP do dnia 22 października 2021 r. pracę konkursową wraz z danymi kontaktowymi
  (imię, nazwisko, telefon/ adres e-mail).
 6. Ogłoszenie wyników nastąpi 25 października 2021 r.
  Nagrody zostaną przyznane w 3 kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli.
 7. Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Andrychowie z siedzibą ul. Krakowska 74, 34-120 Andrychów danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail w celu przeprowadzenia Konkursu.

Plakat