ZAPYTANIE OFERTOWE MBP.26.1.2024

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „Dostawa nowości wydawniczych w 2024 roku” prowadzone w trybie poza ustawą
(art.2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku,( Dz. U. z 2023 r. poz. 1605).

Zapraszamy do składania ofert.


ZAPYTANIE OFERTOWE MBP.26.1.2023

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „Dostawa nowości wydawniczych w 2023 roku” prowadzone w trybie poza ustawą (art.2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami).

Zapraszamy do składania ofert.

WYNIKI ZAPYTANIA


ZAPYTANIE OFERTOWE MBP.26.2.2022

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „Dostawa nowości wydawniczych w 2022 roku” prowadzone w trybie poza ustawą (art.2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami).

Zapraszamy do składania ofert.

ZAPYTANIE OFERTOWE MBP.26.1.2022

Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie informuje, że prowadzi rozeznanie rynku na zadanie: „Dostawa nowości wydawniczych w 2022 roku” prowadzone w trybie poza ustawą (art.2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami).

Zapraszamy do składania ofert.

WYNIKI ZAPYTANIA

Nie wpłynęła żadna oferta.