Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu „Równoległe światy”

Regulamin II Konkursu na opowiadanie fantastyczne dla młodzieży „Równoległe światy”

  • Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie.
  • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda opiekuna,
    wzór zamieszczony w zał. 1-3).
  • Celem konkursu jest napisanie przez uczestników opowiadania z gatunku fantastyki. Tematem przewodnim tekstów jest człowiek jako część przyrody. Prace konkursowe powinny liczyć 10 stron, pisanych czcionką Times New Roman 12, z interlinią 1,5.
  • Uczestnicy przysyłają prace na adres e-mail udostepnianie.biblioteka@andrychow.online
    lub przynoszą je bezpośrednio do Miejskiej Biblioteki W wiadomości prosimy o podanie imienia i nazwiska.
  • Konkurs trwa od 10 lipca 2024 r. do 30 września 2024 r.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi 17 października 2024 r. Nagrody przyznane zostaną w 2 kategoriach: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W każdej kategorii jury wybierze 3 prace konkursowe.