Również w tym roku Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie przystąpiła do Programu Wieloletniego: „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 – poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych na rok 2023. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

Dzięki otrzymanej dotacji w wysokości 33 875,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego biblioteka mogła zakupić nowości wydawnicze. Nowości zasiliły księgozbiór Czytelni, Wypożyczalni dla dorosłych, Działu Książki Mówionej oraz Oddziału dla Dzieci i Młodzieży i Filii.