Opisz swoją najciekawszą wyprawę i zdobądź nagrodę! Regulamin konkursu „Moja podróż życia”

  • Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie.
  • Uczestnikami konkursu mogą być osoby powyżej 16 r ż. (w przypadku osób niepełnoletnich wymagana będzie zgoda opiekuna, wzór pisma dostępny jest na stronie MBP).
  • Uczestnicy przysyłają odpowiedź na pytanie konkursowe zamieszczone na stronie MBP i na profilach w mediach społecznościowych biblioteki na adres e-mail udostepnianie@biblioteka.andrychow.eu. Odpowiedź nie powinna przekraczać 1000 znaków ze spacjami.
  • Konkurs trwa od 16 do 23 września 2021 r.
  • Ogłoszenie wyników nastąpi 27 września 2021 r. Autorom 3 najciekawszych zdaniem jury odpowiedzi zostaną przyznane nagrody książkowe.
Plakat