Filia w Inwałdzie zaprasza mieszkańców Sołectwa Inwałd do wzięcia udziału w Konkursie Literackim „Mój Dewajtis” inspirowanego powieścią M. Rodziewiczówny pt. „Dewajtis”. Tematem konkursu jest dąb rosnący na os. Kuwik w Inwałdzie.

Jeśli znasz jakąś historię bądź byłeś jej świadkiem, koniecznie ją opisz i zgłoś do naszego Konkursu. Niech drzewo będzie Twoim natchnieniem. Dąb to znak niezniszczalności, wytrwałości i tradycji…

Praca literacka, której wiodącym tematem jest ww. dąb powinna zajmować 2 strony maszynopisu A4; czcionka Arial, 12 pkt. interlinia 1,5 lub ok. 4 strony rękopisu A4. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie jedną pracę konkursową.
Termin dostarczania prac mija 29 grudnia 2023 r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w styczniu 2024 r.

Honorowy Patrona nad wydarzeniem objął Burmistrz Andrychowa Tomasz Żak.

Regulamin oraz wszelkie niezbędne zgody na dostępne poniżej, w siedzibie MBP przy ul. Krakowskiej 74 lub w Filii MBP w Inwałdzie przy ul. Miłej 9.