Ogłaszamy zapisy na zajęcia w Bibliotece.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

1. Organizatorem Wydarzenia jest Miejska Biblioteka Publiczna w Andrychowie.

2. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób od 6. do 19. roku życia.

3. Wydarzenie odbywa się 28 grudnia w godzinach 10:00-17:30 na terenie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Andrychowie:

  • I grupa 10:00-13:30
  • II grupa 14:00-17:30

4. Zgłoszenia udziału Uczestników dokonują Opiekunowie osobiście lub drogą telefoniczną (33 875 25 52) do 1 grudnia 2023. W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia listy rezerwowej uczestników. Pierwszeństwo udziału w wydarzeniu przysługuje osobom, które nie uczestniczyły w „Dniu Harry’ego Pottera” 31 lipca 2023 r.

5. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są w dniach 4-20 grudnia 2023 r. zgłosić się po odbiór listu z Hogwartu, który należy następnie okazać przy wejściu na wydarzenie. 1 list przysługuje wyłącznie 1 Uczestnikowi. Dodatkowo Organizator prosi o potwierdzenie obecności do 20 grudnia.

6. Opiekunowie Uczestników przed rozpoczęciem wydarzenia zobowiązani są do podpisania zgody na udział w wydarzeniu i wykonywanie zdjęć w celu ich opublikowania na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Organizatora, a także oświadczenia o zapoznaniu się z regulaminem wydarzenia.

7. Ze względów bezpieczeństwa podczas Wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz opuszczania budynku.