Zapraszamy do zapoznania się z książkami w naszych kolekcjach tematycznych.

  1. Książki z zakresu jeździectwa i hodowli koni

2. Książki poruszjace tematykę autyzmu i zespołu Aspergera

3. Książki ze zbiorów regionalnych o gminie i powiacie.

4. Scenariusze zajęć